Sloučení

Od 1.7.2021 došlo ke sloučení Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny, Brno, Hlinky 140 a Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, Brno, Veslařská 246.

Nástupnická organizace nese nově název Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola, která sídlí na adrese Hlinky 140.

V současné době probíhá reorganizace jednotlivých pracovišť i reorganizace webových stránek.

Do doby plného zprovoznění nové webové prezentace můžete čerpat informace na původních webových stránkách, které poskytovaly informace před sloučením jednotlivých organizací (Dětského diagnostického ústavu a Diagnostického ústavu pro mládež).