V našem zařízení se snažíme vytvářet bezpečné vztahy vystavěné na důvěře.

Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky 140, (dále jen DÚ a SVP) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Jsme pobytové diagnostické zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením o umístění, které ve všech případech vydává soud.
Délka pobytu je individuální, záleží na potřebách dítěte a rozhodnutí soudu.
Kapacita zařízení je 32 dětí. Naše zařízení je koedukované, tzn. přijímáme dívky i chlapce.
Během pobytu, kromě diagnostiky, hledáme nejlepší způsob jak dítěti zajistit bezpečnou cestu do budoucnosti.
Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD, odbornými lékaři a jinými odborníky, kteří mohou dítěti pomoci.
Nabídnout můžeme také služby našich Středisek výchovné péče.